Privacy Policy

ÜLDINE INFORMATSIOON

PAKELLA SIA (edaspidi - Andmehaldur) käesoleva privaatsuspoliitikaga (edaspidi - Privaatsuspoliitika) määrab kindlaks isikuandmete töötlemise tingimused Andmehalduri veebipoe Pakella.ee (edaspidi - Kauplus) abil. Privaatsuspoliitikas toodud tingimused kehtivad iga kord, kui soovite sisule ja/või teenusele juurde pääseda, olenemata kasutatavast pakkematerjalist.

 

Vastutava töötleja omadused:

SIA "Pakella"

Reg nr: 40003298872

KMKR nr: LV40003298872

Aadress: Valukoja tn 8/2, Tallinn

E-post: info@pakella.ee

Tel: +372 53301216

www.pakella.ee

 

Väga oluline on privaatsuspoliitika hoolikalt läbi lugeda, sest iga päev Andmehaldurile kuuluvas Kaupluses viibides nõustute käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud tingimustega. Kui te nende tingimustega ei nõustu, ärge kasutage seda veebisaiti, selle sisu ja/või teenuseid.

Kinnitame, et Andmehalduri Poe külastajate andmeid kogutakse, arvestades kehtivaid Euroopa Liidu ja Leedu Vabariigi õigusaktide nõudeid ning kontrollivate institutsioonide juhiseid. Kõik mõistlikud tehnilised ja administratiivsed vahendid on kohandatud selleks, et kaitsta Poe külastajate kohta kogutavaid andmeid lekkimise, volitamata kasutamise ja muutmise eest.

Alla 16-aastased isikud ei saa meie poe kaudu isikuandmeid edastada. Kui olete alla 16-aastane isik, peate enne isikuandmete esitamist saama oma vanemate või teiste seaduslike hooldajate loa.

 

Privaatsuspoliitikas kasutatud mõisteid mõistetakse nii, nagu need on määratletud ühtses andmekaitsemääruses nr. 2016/679.

 

MIS TEAVET TEIE KOHTA KOGUME?

Teie esitatud teave:

Ostja ja/või teenuse (tellimuse) saaja ees- ja perekonnanimi;

Ostja ja/või teenuse (tellimuse) saaja e-posti aadress;

Ostja ja/või teenuse (tellimuse) saaja telefoninumber;

Saaja aadress.

 

Teave teie tegevuse kohta poes:

Ostja IP-aadress;

Tarne- ja makseviiside valik;

Ostutellimuste ajalugu;

Taotluste ja kaebuste ajalugu.

 

Teave selle kohta, kuidas te meie poodi kasutate

 Kui kasutate meie poodi, kogume ka teavet, mis paljastab meie pakutavate teenuste eripära või genereerib automaatselt külastusstatistikat. Lisateavet selle kohta leiate jaotisest "Küpsised".

 

 Teave kolmandate osapoolte allikatest

 Võime saada teavet teie kohta avalikest ja kaubanduslikest allikatest (kohaldatava seadusega lubatud ulatuses) ja kombineerida seda muu teilt või teie kohta saadava teabega. Samuti võime saada teie kohta teavet kolmandate osapoolte sotsiaalvõrgustike teenustelt, kui nendega ühenduse loote, näiteks "Facebooki" võrgu kontode kaudu.

 

Muu teave, mida me kogume

 Teie nõusolekul võime koguda ka muud teavet teie, teie seadme ja selle kohta, kuidas te meie poodi kasutate.

 Võite otsustada mitte esitada meile teatud teavet (nt teavet, mida küsitakse meie poes registreerumisel), kuid sel juhul võidakse teil keelata meie pakutava veebipõhise ostuteenuse kasutamine.

 

KUIDAS ME TEIE TEAVE KASUTAMISEKS?

Võime kasutada kogutud teavet järgmistel eesmärkidel:

 

Registreeruge, et saaksite kasutada meie veebiostlemisteenust. Ostukorv tasumiseks valitud välise pangateenuse pakkuja kaudu. Otseturunduse eesmärgil * nt uudiskirjade saatmiseks, individuaalselt kohandatud reklaamide pakkumiseks ja kampaaniate kohta teadete saatmiseks, oma turu, klientide, toodete ja teenuste hindamiseks ja analüüsimiseks (sealhulgas teie arvamuse kogumine toodete ja teenuste kohta ning kliendiküsitluste korraldamine). Siit saate teada, kuidas inimesed meie pakutavaid Interneti-teenuseid kasutavad, et saaksime neid täiustada ning luua uut sisu, tooteid ja teenuseid. Muul viisil teie nõusolekul. * * Teavitame, et teil on õigus mitte nõustuda või igal ajal oma nõusolek tühistada oma andmete töötlemiseks ülaltoodud tärniga tähistatud eesmärkidel.

 

KELLELE ME TEIE TEABE AVALDAME?

Me kohustume mitte edastama teie isikuandmeid mitteseotud kolmandatele isikutele, välja arvatud järgmistel juhtudel:

 

kui on olemas teie nõusolek isikuandmete avaldamiseks; teenuste osutamine - meie partneritele, kes pakuvad tarneid või muid teie tellitud teenuseid. Anname neile teenusepakkujatele nii palju isikuandmeid, kui on konkreetse teenuse osutamiseks vajalik; õiguskaitseasutustele õigusaktides sätestatud korras.

 

MIDA ME TEEME TEIE TEABE KAITSEKS?

Isikuandmed on kaitstud lekkimise, volitamata kasutamise ja muutmise eest. Oleme rakendanud füüsilisi ja tehnilisi meetmeid, et kaitsta oma teenuste osutamiseks kogutavat teavet. Pange tähele, et kuigi me võtame teie teabe kaitsmiseks kasutusele teatud meetmed, ei ole veebipood, veebisait, veebitehingud, arvutisüsteemid või traadita ühendus täiesti turvalised.

 

Teie andmeid kaitstakse 3 aastat pärast meie teenuste või sisu viimast kasutamist. Pärast seda perioodi andmed kustutatakse nii, et neid pole võimalik taastada.

  

TEIE ÕIGUSED

Andmesubjektil, kelle andmeid Andmehaldur töötleb, on järgmised õigused:

teadma (olla kursis) oma andmete töötlemisest (oma õigus teada);

pääseda ligi oma andmetele ja teada, kuidas neid töödeldakse (teil on õigus konsulteerida);

nõuda parandamist või andmetöötluse eesmärke arvestades mittetäielike isikuandmete täiendamist (õigus parandamisele);

kustutada või peatada oma andmete kasutamine (v.a säilitamine) (õigus hävitada ja õigus olla "unustatud");

omada õigust nõuda andmehaldurilt isikuandmete töötlemise piiramist õiguslikel põhjustel (õigus piirata);

omab õigust andmeid edastada (õigus edastada);

ei anna nõusolekut andmete töötlemiseks, kui neid andmeid töödeldakse või kavatsetakse töödelda otseturunduse eesmärgil, sealhulgas profiilide koostamiseks, kuivõrd see on seotud otseturundusega.

 

Kui te ei soovi, et teie isikuandmeid otseturunduse eesmärgil töödeldaks, võite kirjutada e-kirja aadressile: info@pakella.ee

Teie poolt edastatud isikuandmete alusel võidakse otseturunduse eesmärgil läbi viia teie isikuandmete profileerimine, et saaksite pakkuda teile individuaalset lahendust ja pakkumist. Võite igal ajal tagasi võtta oma nõusoleku isikuandmete automatiseeritud töötlemiseks, sealhulgas profiilide koostamiseks, töötlemismeetoditeks või esitada neile vastuväite.