Privātuma politika

KOPĒJĀ INFORMĀCIJA

SIA PAKELLA (tālāk – Datu pārvaldītājs) ar šo privātuma politiku (tālāk – Privātuma politiku) nosaka personas datu apstrādes nosacījumus, izmantojot Datu pārvaldītāja interneta veikalu Pakella.lv (tālāk – Veikalu). Privātuma politikā norādītie nosacījumi tiek piemēroti katru reizi, kad Jūs vēlaties piekļūt pie satura un / vai pakalpojuma, neatkarībā no tā, kādu iepakojuma materiālu izmantojat.

Datu pārvaldītāja rekvizīti:

SIA Pakella
Reģ.nr.: 40003298872
PVN maksātāja Nr.: LV40003298872
Adrese: Ķengaraga iela 10B, Rīga, LV-1063
Tālr.: +371 67311460
E-pasts: info@pakella.lv

Ļoti svarīgi, lai Jūs rūpīgi izlasītu Privātuma politiku, jo katru dienu atrodoties Datu pārvaldītājam piederošā Veikalā, piekrītat ar nosacījumiem, kuri ir aprakstīti šajā Privātuma politikā. Ja nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzam nelietot šo mājaslapu, tās saturu un/vai pakalpojumus.

Apstiprinām, ka Datu pārvaldītāja Veikala apmeklētāju dati tiks apkopoti, ņemot vērā spēkā esošas Eiropas Savienības un Lietuvas Republikas likumdošanas aktu prasības un kontrolējošo institūciju norādījumus. Tiek pielāgoti visi prātīgi tehniskie un administratīvie līdzekļi tam, lai mūsu apkopoti dati par Veikala apmeklētājiem tiktu aizsargāti pret noplūdi, neatļauto izmantošanu un izmaiņām.

Personas, kuras ir jaunākas par 16 gadiem, nevar sniegt nekādus personīgos datus caur mūsu Veikalu. Ja esat persona, kas ir jaunāka par 16 gadiem, pirms norādot personīgo informāciju, Jums ir jāsaņem savu vecāku vai citu tiesīgo aizbildņu atļauja.

Privātuma politikā lietojami jēdzieni tiek saprotami tā, kā tie tiek definēti Kopīgajā datu aizsardzības regulā Nr. 2016/679.

KĀDU INFORMĀCIJU PAR JUMS APKOPOJAM?

Jūsu sniegto informāciju:

 • Pircēja un/vai pakalpojuma (pasūtījuma) saņēmēja vārdu, uzvārdu;
 • Pircēja un/vai pakalpojuma (pasūtījuma) saņēmēja e-pasta adresi;
 • Pircēja un/vai pakalpojuma (pasūtījuma) saņēmēja telefona numuru;
 • Piegādes adresi.

Informāciju par Jūsu darbību veikalā:

 • Pircēja IP adresi;
 • Piegādes un apmaksas veidu izvēles;
 • Pirkumu pasūtījumu vēsturi;
 • Pieprasījumu un sūdzību vēsturi.

Informāciju, kā lietojat mūsu Veikalu

Ja Jūs lietojat mūsu Veikalu, mēs arī apkopojam informāciju, kas atklāj mūsu piedāvāto pakalpojumu īpatnības vai automātiski ģenerē vizīšu statistiku. Vairāk par to lasiet "Sīkdatnes".

Informācija no trešo personu avotiem

Mēs varam saņemt informāciju par Jums no publiskajiem un komercijas avotiem ( cik to atļauj spēkā esošā likumdošana) un savienot to ar citu informāciju, kuru saņemam no Jums vai par Jums. Informāciju par Jums varam saņemt arī no trešo personu sociālo tīklu pakalpojumu, kad pie tiem pieslēgsieties, piemēram, caur kontiem "Facebook" tīklā.

Cita mūsu apkopojama informācija

Mēs, ar Jūsu piekrišanu, varam apkopot arī citu informāciju par Jums, Jūsu ierīci un par to, kā Jūs izmantojat mūsu Veikalu.

Jūs varat izvēlēties nesniegt mums noteiktu informāciju (piem., informāciju, kas tiek pieprasīta reģistrējoties mūsu Veikalā), taču šādā gadījumā var tikt aizliegta iespēja izmantot mūsu piedāvātu interneta iepirkšanās pakalpojumu.

KĀ IZMANTOJAM JŪSU INFORMĀCIJU?

Varam izmantot apkopoto informāciju sekojošos nolūkos:

Piereģistrēt Jūs tam, lai Jūs varētu izmantot mūsu piedāvātu interneta iepirkšanās pakalpojumu. Pirkumu groza apmaksai caur izvēlēto ārējo bankas pakalpojumu sniedzēju. Tiešā mārketinga nolūkos * piem., sūtīt jaunumu vēstules, piedāvāt individuāli piemērotus reklāmas sludinājumus un sūtīt paziņojumus par akcijām, izvērtēt un analizēt savu tirgu, klientus, produktus un pakalpojumus (ieskaitot arī Jūsu viedokļa par produktiem un pakalpojumiem apkopošanu un klientu aptauju organizēšanu). Uzzināt, kā cilvēki izmanto mūsu sniedzamos interneta pakalpojumus, lai varētu tās uzlabot un veidot jaunu saturu, produktus un pakalpojumus. Citos veidos ar Jūsu piekrišanu. * * Informējam, ka Jums ir tiesības nepiekrist vai jebkurā laikā atcelt savu piekrišanu kārtot Jūsu datus augstāk norādītos, ar zvaigznīti atzīmētos, nolūkos.

KAM ATKLĀJAM JŪSU INFORMĀCIJU?

Apņemamies nenodot Jūsu personīgos datus nekādām nesaistītām trešajām personām, izņemot šos gadījumus:

ja ir Jūsu piekrišana personas datu atklāšanai; sniedzot pakalpojumus – mūsu partneriem, kuri nodrošina piegādes vai citus Jūsu pasūtītos pakalpojumus. Šo pakalpojumu sniedzējiem mēs sniegsim tik daudz personīgās informācijas, cik tas ir nepieciešams, lai veiktu konkrētu pakalpojumu; tiesību sargājošām iestādēm pēc likumdošanā norādītās kārtības.

KO DARĀM, LAI PASARGĀTU JŪSU INFORMĀCIJU?

Personīgie dati ir aizsargāti no noplūdes, neatļautas izmantošanas un izmaiņām. Esam ieviesuši fiziskus un tehniskus pasākumus, lai aizsargātu mūsu apkopoto informāciju mūsu pakalpojumu sniegšanai. Lūdzu ņemiet vērā, ka neskatoties, ka veicam noteiktus pasākumus Jūsu informācijas aizsargāšanai, interneta veikals, interneta vietne, tiešsaistes darījumi, datoru sistēmas vai bezvadu savienojums nav pilnīgi droši.

Jūsu dati tiks aizsargāti 3 gadus pēc dienas, kad pēdējo reizi izmantosiet mūsu pakalpojumus vai saturu. Pēc šī termiņa beigām, dati tiks izdzēsti tā, lai tos nevarētu atjaunot.

JŪSU TIESĪBAS

Datu subjektam, kura datus apstrādā Datu pārvaldnieks, ir šādas tiesības:

 • zināt (būt informētam) par savu datu apstrādi (ir tiesības zināt);
 • piekļūt saviem datiem un zināt kā tie tiek apstrādāti (ir tiesības iepazīties);
 • pieprasīt koriģēt vai, ņemot vērā datu apstrādes mērķus, papildināt nepilnīgos personas datus (tiesības labot);
 • savus datus dzēst vai apturēt no izmantošanā (izņemot uzglabāšanu) (tiesības iznīcināt un tiesības "būt aizmirstam");
 • ir tiesības pieprasīt datu pārvaldītājam ierobežot personas datu apstrādi, pamatojoties uz likumīgiem iemesliem (tiesības ierobežot);
 • ir tiesības pārsūtīt datus (tiesības nodot);
 • nepiekrist, lai dati tiktu apstrādāti, kad šie dati tiek apstrādāti vai ir plānojams tos apstrādāt tiešā mārketinga nolūkos, ieskaitot profila veidošanu, cik tas ir saistīts ar tiešo mārketingu.

Ja nevēlaties, lai jūsu personīgie dati tiktu apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos, ieskaitot profila veidošanā, varat uzrakstīt e-pasta ziņojumu uz: veikals@pakella.lv un nepiekrist, ka Jūsu personīgie dati tiktu apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos un/vai, lai nebūtu apstrādāti automātiski, ieskaitot profilu veidošanā **, Jūsu personīgo datu apstrāde, nenorādot iemeslus noraidīšanai.

** Pamatojoties uz Jūsu sniegtajiem personīgajiem datiem tiešā mārketinga nolūkiem var tikt veikta Jūsu personīgo datu profilēšana, lai varētu Jums piedāvāt individuālu risinājumu un piedāvājumu. Jebkurā laikā Jūs varat atcelt savu piekrišanu apstrādāt personas datus automatizētā veidā, ieskaitot profilēšanu, apstrādes veidus vai iebilst pret tiem.

Jebkuru pieprasījumu vai norādījumu, saistībā ar personīgo datu apstrādi, Datu subjektam ir tiesības iesniegt Datu pārvaldītājam rakstiskā veidā kādā no šiem veidiem: iesniegt pēc adreses : Ķengaraga iela 10B, Rīga, LV-1063; uz e-pastu: veikals@pakella.lv.

Datu pārvaldītājam, saņemot šādu pieprasījumu vai norādījumu, ne vēlāk kā mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, jāsniedz atbilde un jāizpilda vai jānoraida pieprasījumā norādītās darbības. Ja ir nepieciešams, noteikto termiņu var pagarināt par vēl diviem mēnešiem atkarībā no pieprasījumu sarežģītības un daudzuma. Šādā gadījumā, pēc viena mēneša no paprasījuma saņemšanas dienas Datu pārvaldītājs informē Datu subjektu par termiņa pagarināšanu, kopā ar pievienotiem kavējuma iemesliem.

Datu pārvaldītājam ir tiesības nesniegt iespēju datu subjektiem iedzīvināt augstāk minētās tiesības, izņemot atteikšanos no personas datu izmantošanu tiešajiem mārketinga mērķiem, likumdošanā paredzētajos gadījumos, kad nepieciešams novērst, dienestu vai profesionālās ētikas pārkāpumus, izmeklēšanu un noteikšanu, kā arī datu subjekta vai citu personu tiesību un brīvības aizsargāšanu.

TREŠO PERSONU MĀJASLAPAS, PAKALPOJUMI UN PRODUKTI MŪSU VEIKALĀ

Datu pārvaldītāja Veikalā var būt trešo personu reklāmas stendi, saites uz to vietnēm un pakalpojumiem, kurus nekontrolē Datu pārvaldītājs. Datu pārvaldītājs nav atbildīgs par trešo personu apkopotās informācijas drošību un konfidencialitāti. Jums ir jāizlasa trešo personu privātuma noteikumi, kas attiecas uz trešo personu vietnēm un pakalpojumiem, kurus izmantojat.

SĪKDATNES

Apmeklējot Datu pārvaldnieku veikalu, mēs vēlamies nodrošināt saturu un funkcijas, kas būtu piemērotas tieši Jūsu vajadzībām. Tam ir nepieciešamas sīkdatnes (ang. cookies). Tie ir nelieli informācijas elementi, kas tiek automātiski izveidoti Veikala lietošanas laikā, un tie tiek saglabāti Jūsu datorā vai citā ierīcē. Tās palīdz Datu pārvaldniekam atpazīt Jūs kā atkārtotu veikala apmeklētāju, saglabāt Jūsu apmeklējumu vēsturi un attiecīgi pielāgot saturu. Kā arī, sīkdatnes palīdz nodrošināt veikala netraucētu darbību, ļauj redzēt Jūsu apmeklējuma ilgumu, biežumu. Ļauj apkopot statistikas informāciju par veikala apmeklējumu skaitu.

Veikala sīkdatņu apraksts

Zemāk ir norādītas galvenās sīkdatnes, ko izmanto Veikals pēc to tipa, savāktajiem datiem un derīguma termiņu.

Funkcionālās sīkdatnes

Šīs sīkdatnes atceras pircēja izvēlētos iestatījumus (piemēram, valodu, valūtas iestatījumus, produktu šķirošanu, filtrēšanas opcijas, iepirkuma groza saturu). Izmantojot šīs sīkdatnes, pircēji var izvairīties no iestatījumu izmaiņām katru reizi, apmeklējot veikalu.

Reģistrācijas sīkdatnes

Šīs sīkdatnes ļauj zināt, vai Jums ir konts veikalā un vai lietojat to pirmo reizi. Mēs izmantojam šīs sīkdatnes, lai noteiktu, kurš lietotāja konts, pieder kuram Pircējam. Kā arī, ļauj mums apvienot Jūsu rakstītos komentārus ar Jūsu konta lietotājvārdu.

Trešo personu analītiskās sīkdatnes

Šīs sīkdatnes palīdz mums sekot līdzi lietotāju skaitam, to apmeklējumu biežumam un aplūkotajām precēm un iepirkšanās paradumiem. Palīdz analizēt, apkopot saņemtos datus, kurus pēc tam izmantojam, lai uzlabotu lietotāju veikala lietošanas un iepirkšanas pieredzi.

Trešo personu reklāmas, mārketinga vai pakalpojumu sīkdatnes

Šīs sīkdatnes ļauj mums zināt, vai jau redzējāt konkrētu reklāmu un cik laiks ir pagājis kopš tā brīža. Tas palīdz sniegt atbilstošāku reklāmu, ierobežo seansu skaitu katram lietotājam, un novērtē tās efektivitāti.

Kā pārvaldīt un dzēst sīkdatnes

Kad izmantojat pārlūku, lai piekļūtu mūsu saturam, varat konfigurēt pārlūku, lai tiktu tas pieņemtu visas sīkdatnes, noraidītu visas sīkdatnes vai paziņotu, kad sīkdatne ir lejupielādēta. Katrs pārlūks ir atšķirīgs, tāpēc, ja nezināt kā mainīt sīkdatņu uzstādījumus, apskatieties to palīdzības izvēlnē. Jūsu ierīces operētājsistēmai var būt papildus sīkdatņu vadības ierīces. Ja nevēlaties, lai informācija tiktu iegūta izmantojot sīkdatnes, lielākajā daļā pārlūkos izmantojiet viegli pielietojamo opciju, kas ļauj pārtraukt sīkdatņu izmantošanu. Lai uzzinātu vairāk par sīkdatņu pārvaldīšanu, ienāciet: www.allaboutcookies.org.

Mūsu Veikalā var atrasties saites uz citu cilvēku, uzņēmumu vai organizāciju interneta vietnēm. Pievērsiet uzmanību, ka Datu pārvaldītāji nav atbildīgi par tādu interneta vietņu Privātuma politiku. Tātad, ja jūs pārejat uz citām interneta vietnēm, Jums būtu nepieciešams apskatīt noteikto vietņu Privātuma politiku.

SAZINIETIES AR MUMS

Ja Jums ir kādi jautājumi saistībā ar privātuma politiku, sazinieties ar mums jebkurā, Jums ērtā, veidā:

Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv