Privatumo politika

Duomenų tvarkytojo pavadinimas ir adresas
Duomenų tvarkytojas pagal ES Bendrosios duomenų apsaugos regulos ir kitų nacionalinio lygmens duomenų apsaugos įstatymus, taip pat pagal su duomenų apsauga susijusius normatyvus yra:
UAB PAKELLA
Taikos pr. 141, Kaunas, LT-51132. El.paštas:info@pakella.lt. Įmonės kodas: 235244870; PVM kodas: LT352448716.


Bendroji duomenų tvarkybos informacija

Vartotojų duomenis mes kaupiame ir tvarkome tik tada, kai tai yra būtina interneto svetainės funkcionavimui, taip pat turinio ir paslaugų užtikrinimui. Asmeniniai vartotojų duomenys kaupiami ir tvarkomi tik gavus vartotojo sutikimą. Išimtis daroma tik tada, kai dėl objektyvių aplinkybių tokio išankstinio sutikimo nėra galimybės gauti, o duomenų tvarkymas yra leidžiamas tik remiantis normatyviniais aktais. Asmeniniai duomenys kaupiami tik tada, jeigu pateikdami užsakymą, savanoriškai mums juos pranešate. Praneštus duomenis be jūsų sutikimo mes naudojame tik tam, kad galėtume atlikti jūsų užsakymą. Atlikus sutartį ir atsiskaičius už pirkinį, jūsų duomenys yra blokuojami tolimesniam naudojimui ir, pasibaigus mokesčių ir komercinės teisės nustatytiems duomenų saugojimo terminams, jie yra ištrinami, nebent jūs davėte aiškų sutikimą ir toliau jūsų duomenimis disponuoti.


 Mokėjimo apdorojimą užtikrina mokėjimo platforma makecommerce.lv