Pakella aicina - piedalies Lielajā Talkā arī Tu!

Lielā Talka tuvojas – ne tikai uzkop, bet maini domāšanu!

Jau nedēļas beigās, 30. aprīlī, un 15. reizi pēc kārtas Latvijā norisināsies Lielā Talka, kuras ietvaros ikviens iedzīvotājs ir aicināts veikt atkritumu savākšanas un vides labiekārtošanas darbus.

Šonedēļ visā Latvijā rosās talcinieki, iesaistoties Lielajā talkā. Projekta mērķis ir desmit gadu laikā padarīt Latviju un Baltijas jūras reģionu par tīrāko vietu pasaules kartē - dot iespēju dabai atveseļoties, to attīrot no plastmasas pudelēm, gumijas riepām, indīgu krāsu bundžām un citiem atkritumiem. Talka ir laba iniciatīva, bet svarīgi - kādas vietas tiek koptas un kādi atkritumu veidi savākti. Ja tās ir publiskās vietas, ko piesārņo mūsu pašu atpūtnieki, kuri vienkārši nemāk uzvesties, talka būtu pozitīva un varbūt pat audzinoša.  Uz atkritumiem nevajag skatīties tikai kā uz nederīgām lietām, bet kā uz resursiem, ko var izmantot atkārtoti, radot kaut ko jaunu savām ikdienas ērtībām. Tā mēs samazināsim atkritumu apjomu un arī daba kļūs tīrāka.

Arī šogad talkotājiem ir iespējams individuāli vai ģimenes lokā veikt sakopšanas darbus. Plānojot SOLO talku, jāņem vērā, ka tā ir jāveic publiskā, nevis privātā teritorijā.

Talkas dienā, pēc sakopšanas darbu veikšanas, talkas maiss ar savāktajiem atkritumiem jānogādā kādā no tuvākajām oficiāli reģistrētajām talkas atkritumu savākšanas vietām, kuras atzīmētas Lielās Talkas kartē!

Lielās Talkas kartē’22 ir atrodama informācija par plānotajām un reģistrētajām Lielās Talkas aktivitātēm, kā arī talkas organizatoru kontaktinformācija. Lai talkas norise būtu veiksmīga, pirms pievienojies talkai, iesakām sazināties ar izvēlētas talkas organizatoru un informēt par vēlmi kopā iesaistīties sakopšanas un labiekārtošanas darbu veikšanā!

 

Par talkas aprīkojumu - čaklākam darbam SIA Pakella piedāvā:

darba cimdus https://pakella.lv/partikas-iepakojums/saimniecibas-preces/cimdi

atkritumu maisus https://pakella.lv/partikas-iepakojums/saimniecibas-preces/atkritumu-maisi

 

Celies, posies, iesaisties! Uz tikšanos Lielajā Talkā 30. aprīlī visā Latvijā!

atkritumu-maisi


Atpakaļ